TRAO KINH PHÍ HỖ TRỢ MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN

TRAO KINH PHÍ HỖ TRỢ MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch tháng công nhân 2020

Kế hoạch tháng công nhân 2020

Lượt xem:

[...]
Báo cáo kết quả nộp Quỹ Mái ấm Công đoàn năm 2020

Báo cáo kết quả nộp Quỹ Mái ấm Công đoàn năm 2020

Lượt xem:

[...]
Tuyên truyền phòng chống tội phạm, tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội trong học sinh

Tuyên truyền phòng chống tội phạm, tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội trong học sinh

Lượt xem:

Triển khai phổ biến các văn bản mới về công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trong nhà trường. Phổ biến thông tin, tình hình về phòng chống tội phạm, tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội, tập trung vào đối tượng thanh thiếu niên. Giao lưu, đối thoại với học sinh về công tác phòng chống tội phạm, tội phạm ma [...]