Quy định rèn luyện của UV BCH Đảng bộ

Quy định rèn luyện của UV BCH Đảng bộ

Lượt xem:

[...]
qui chế làm việc của BCH Đảng bộ 20-25

qui chế làm việc của BCH Đảng bộ 20-25

Lượt xem:

[...]
Mẫu cam kết Đảng viên 2020 (bổ sung)

Mẫu cam kết Đảng viên 2020 (bổ sung)

Lượt xem:

[...]
Mẫu cam kết, đăng ký học tập chuyên đề 2020

Mẫu cam kết, đăng ký học tập chuyên đề 2020

Lượt xem:

[...]
hồ sơ kiểm điểm, phân loại 2019

hồ sơ kiểm điểm, phân loại 2019

Lượt xem:

[...]
Biểu mẫu tóm tắt thành tích

Biểu mẫu tóm tắt thành tích

Lượt xem:

[...]
Biểu mẫu hồ sơ thi đua, khen thưởng

Biểu mẫu hồ sơ thi đua, khen thưởng

Lượt xem:

[...]
Bổ sung mẫu 08

Bổ sung mẫu 08

Lượt xem:

[...]
Biểu mẫu Kiểm điểm, phân loại

Biểu mẫu Kiểm điểm, phân loại

Lượt xem:

[...]
Trang 1 / 212 »