Trường THPT Buôn Hồ

  • Điện thoại: 02363.733.789 - 02363.509.789
  • Email: thptbuonho@gmail.com
  • Địa chỉ: Tx. Buôn Hồ - Đắk Lắk