THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2018- 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GIÁO DỤC VÀĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT BUÔN HỒ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 01/TB-TrBH Buôn Hồ, ngày 15 tháng 05 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO  TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

 NĂM HỌC 2018- 2019

         

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/04/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông; Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT ngày 25/5/2014 bổ sung vào điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014;

Căn cứ Công văn số 2775/KH-UBND ngày 11/4/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về Kế hoạch tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2018-2019;

          Căn cứ Quyết định số 191/QĐ-SGDĐT ngày 05 tháng 04 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Lăk về việc giao Kế hoạch chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2018 – 2019;

Căn cứ Quyết định số 1436/QĐ- UBND ngày 15/5/2017 của UBND Thị xã Buôn Hồ về việc phân tuyến tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT và Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn Thị xã Buôn Hồ, năm học 2018-2019.

Trường THPT Buôn Hồ thông báo tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2018-2019 như sau:

 1. Đối tượng tuyển sinh:
 • Học sinh đã tốt nghiệp THCS của các trường: PTDT Nội trú Buôn Hồ, THCS Nguyễn Du, THCS Trần Đại Nghĩa, THCS Ngô Quyền Thị xã Buôn Hồ;
 • Học sinh đã tốt nghiệp THCS của Trường THCS Trần Phú có hộ khẩu thuộc Phường An Bình, Thị xã Buôn Hồ;
 • Học sinh đã tốt nghiệp THCS tại Trường THCS Nguyễn Huệ – Huyện Krông Búk
 • Học sinh đã tốt nghiệp THCS ngoài địa bàn Thị xã nhưng có hộ khẩu thường trú tại Thị xã Buôn Hồ đều được dự tuyển.
 • Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi (sinh năm 2003)

Những trường hợp được vào cấp học ở tuổi thấp hơn hoặc cao hơn tuổi quy định:

 • Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.
 • Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.
 1. I Chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh:
 2. Chỉ tiêu tuyển sinh: 480 học sinh.
 3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.
 • Xét tuyển vào Trường THPT Buôn Hồ dựa theo học bạ 4 năm học ở bậc THCS. Điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập mỗi năm học của học sinh trung học cơ sở được tính như sau:
 • Hạnh kiểm tốt, học lực giỏi: 10 điểm.
 • Hạnh kiểm khá, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực khá: 9,0 điểm.
 • Hạnh kiểm khá, học lực khá: 8,0 điểm.
 • Hạnh kiểm trung bình, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực trung bình: 7,0 điểm.
 • Hạnh kiểm khá, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình, học lực khá: 6,0 điểm.
 • Các trường hợp còn lại: 5 điểm.
 • Điểm xét tuyển vào Trường THPT Buôn Hồ là tổng các loại điểm sau:
  • Tổng số điểm tính theo kết quả rèn luyện, học tập của 4 năm học ở THCS.
  • Điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên, khuyến khích.
 • Nguyên tắc xét tuyển: Xét theo điểm xét tuyển sinh từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu.Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm trung bình các môn học cả năm ở lớp 9 cao hơn, có tổng điểm trung bình của môn Toán và môn Ngữ văn cả năm của lớp 9 cao hơn. Nếu vẫn còn trường hợp bằng điểm nhau thì Hội đồng tuyển sinh nhà trường thảo luận để thống nhất quyết định.

III.  Hồ sơ dự tuyển

Hồ sơ dự tuyển gồm có:

 1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu phát hành chung toàn tỉnh);
 2. Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ (có dấu đỏ);
 3. Bản chính Giấy chứng nhận tạm thời tốt nghiệp THCS trong năm dự tuyển hoặc Bản sao bằng tốt nghiệp THCS nếu tốt nghiệp THCS trước năm 2018;
 4. Bản chính Học bạ THCS;
 5. Bản phô tô công chứng sổ hộ khẩu; Nếu học sinh không có hộ khẩu thường trú nhưng tốt nghiệp THCS ở các trường thuộc phân tuyến tuyển sinh của trường THPT Buôn Hồ thì nộp bản phô tô công chứng sổ đăng ký tạm trú hợp pháp trên địa bàn Thị xã Buôn Hồ do cơ quan công an cấp. Việc đăng ký ở sổ hộ khẩu hoặc sổ đăng ký tạm trú phải trước ngày 25/5/2018.
 6. Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có);
 7. 2 ảnh 3cm x 4cm (kiểu ảnh chứng minh nhân dân).
 8. Chính sách ưu tiên, khuyến khích
 9. 1. Chính sách tuyển thẳng

Thực hiện việc tuyển thẳng vào Trường Trung học phổ thông Buôn Hồ đối với các đối tượng:

 • Học sinh Trường phổ thông DTNT Buôn Hồ đã tốt nghiệp trung học cơ sở.
 • Học sinh là người dân tộc rất ít người (thực hiện theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg phê duyệt đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010-2015 ngày 22/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Gồm 9 dân tộc: Ơ Đu, Pu Péo, Si La, Rơ Măm, Cống, Brâu, Bố Y, Mảng, Cờ Lao).
 • Học sinh khuyết tật (có giấy chứng nhận khuyết tật theo Điều 19 của Luật Người khuyết tật).
 • Học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.
 1. Chế độ ưu tiên
 2. Cộng 1,5 điểm cho một trong các đối tượng:
 • Con liệt sĩ; con thương binh, bệnh binh; con của những người được cấp “Giấy chứng nhận hưởng chế độ như thương binh, bệnh binh” có tỉ lệ mất sức lao động từ 81% trở lên.
 1. Cộng 1,0 điểm cho một trong các đối tượng:
 • Con Anh hùng lực lượng vũ trang, con Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng;
 • Con thương binh, bệnh binh, con của những người được cấp “Giấy chứng nhận hưởng chế độ như thương binh, bệnh binh” có tỉ lệ mất sức lao động dưới 81%.
 1. Cộng 0,5 điểm cho một trong các đối tượng:
 • Học sinh có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số. Người dân tộc thiểu số;
 • Người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Lưu ý:

 • Những học sinh nhiều chế độ ưu tiên khác nhau thì chỉ được hưởng một mức cộng điểm của loại ưu tiên cao nhất.
 • Đối với quy định người học đang sinh sống, học tập ở các vùng (xã, thôn) có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, nếu tại địa bàn sinh sống không có trường THCS, học sinh phải học tập ở địa bàn khác thì vẫn hưởng chế độ ưu tiên.
 1. Chế độ khuyến khích:

Học sinh được cấp chứng nhận nghề phổ thông trong kỳ thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức ở cấp THCS: Loại Giỏi cộng 1,5 điểm, loại Khá cộng 1,0 điểm, loại Trung bình cộng 0,5 điểm.

 1. Thời gian nộp hồ sơ, lịch xét tuyển
 • Từ ngày 17/05/2018: Bán hồ sơ dự tuyển. Các trường THCS cử người lên nhận hồ sơ tuyển sinh tại văn phòng Trường THPT Buôn Hồ.
 • Từ 7 giờ ngày 25/6/2018 đến 17 giờ ngày 06/7/2018: Nhận hồ sơ dự tuyển. Các trường THCS bàn giao hồ sơ, danh sách, dữ liệu cho Trường THPT Buôn Hồ.
 • Từ 7 giờ ngày 09/7/2018 đến 17 giờ ngày 10/7/2018: Tiến hành nhập liệu vào phần mềm quản lý tuyển sinh, kiểm dò dữ liệu.
 • Ngày 11 và 12/7/2018: Học sinh đến trường để kiểm tra các dữ liệu về họ tên, ngày tháng năm sinh, các chế độ ưu tiên, khuyến khích…(toàn bộ dữ liệu được niêm yết công khai tại bảng tin nhà trường), tiến hành điều chỉnh (nếu có sai sót).
 • Ngày 13/07/2018:
 • Báo cáo số liệu về công tác tuyển sinh lớp 10 cho UBND Thị xã Buôn Hồ.
 • Họp Hội đồng tuyển sinh, đề xuất điểm chuẩn, danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10, trình lãnh đạo Sở GDĐT phê duyệt.
 • Ngày 20/07/2018: Nộp biên bản xét duyệt, tờ trình đề nghị điểm chuẩn và số lượng tuyển sinh, danh sách và đĩa dữ liệu học sinh trúng tuyển về Sở GDĐT.

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2018-2019 của Trường THPT Buôn Hồ. Học sinh và phụ huynh học sinh nếu chưa rõ có thể liên hệ văn phòng nhà trường để được giải thích rõ ràng hơn ; để tải toàn văn Thông báo tuyển sinh này, học sinh và phụ huynh học sinh có thể vào vào website của Trường: http://www.thpt-buonho-daklak.edu.vn để tải.

Kính nhờ các trường THCS trong địa bàn tuyển sinh niêm yết công khai giúp Thông báo tuyển sinh này trên bản tin của nhà trường để học sinh và phụ huynh được biết.

          Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

– Các trường THCS trong địa bàn tuyển sinh

– Website của Trường THPT Buôn Hồ

– Niêm yết công khai bản tin chuyên môn

– Lưu văn phòng

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Cao Trí Thảo

 

 

Điện thoại liên hệ:

– Văn phòng: 0932576699 (Anh Đức).

– Hiệu trưởng: 0982199794 (Thầy Thảo).